Disclaimer

Copyright 

De inhoud van deze site, de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, geluiden, teksten en combinaties daarvan en de programmatuur zijn beschermd door auteurs- en databankrecten. Deze rechten berusten bij Mosei bv. Zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van Mosei bv. is het niet toegestaan deze site of enig onderdeel daarvan te kopiëren. 

Aansprakelijkheid 

Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die wordt besteed aan de samenstelling van deze site en de daarin opgenomen gegevens, kan Mosei bv niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens. Mosei bv aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site, (on)bereikbaarheid van de site of ter beschikking gestelde programmatuur. 

Vragen? 

Heeft u vragen over Mosei bv, neem dan gerust contact op met ons.  U kunt ook mailen naar: ciao@mosei.be